Alfred Adler

Alfred Adler

Alfred Adler 1870 – 1937 yılları arasında yaşamış doktor ve psikoterapisttir. Bugün bireysel psikoloji dediğimiz disiplini kuran Adler ilk toplum psikoloğu olarak görülür. Adler çalışmalarının birçoğunda toplum hayatı ve popülasyon sağlığı üzerine yoğunlaşmıştır. Bireysel psikolojide de insanın ihtiyaçları, olumlu sosyal değişikler ve etkiler yapabilme becerisi vurgulanmaktadır. Özellikle Adler’in aşağılık kompleksi üzerine yaptığı araştırmalar onun ekolüne neden bireysel psikoloji dendiğini daha iyi açıklar.

Adler’in çalışmaları aidiyet hissinin ve üstünlük hedefinin insan gelişiminde ne kadar önemli olduğuna dikkat çeker. Bu açıdan bakıldığında eşitlik, sivil haklar, karşılıklı saygı ve özgürlükler toplumun içindeki temel değerlerdir. Alfred Adler toplum sağlığına katkıda bulunmak için halkı eğitmek amacıyla ailelere ve gruplara danışmanlık yapan ilk psikologlardan biridir.

Hazırlayan: Çağlayan Taybaş


Çağlayan Taybaş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Şu an Johnson & Johnson'a bağlı olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde klinik araştırma koordinatörü olarak çalışıyorum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi (açık öğretim) okuyorum. Lisans hayatım boyunca laboratuvarın yanında bilim yazarlığı, programlama, ney ve satranç ile uğraştım. Mezun olduktan sonra askere gitmeden önce sinirbilim.org'u kurdum. Şu an iş hayatım çok yoğun olduğu için eskisi gibi yazamıyorum. Yine iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Bana herhangi bir soru sormak isteyen varsa c.taybas@gmail.com'a mail atabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.