Boantropi: Öküzlük Bazen Doğuştandır

boantropi

Boantropi, Yunanca öküz anlamına gelen bous ve insan anlamına gelen antropos sözcüklerinin birleşimidir.

Tıbbi anlamda çoğunlukla erkeklerde görülen delüzyonel bir bozukluktur. Bu bozuklukta kişi, kendisinin öküz veya sığır olduğunu varsayar ve tam olarak bu hayvanların davranışlarını sergileme çabasına girer. Çıplak şekilde dört ayakları üzerinde otlanma ve inek sesleri çıkarma gibi.

Boantropi, nadir ve oldukça ender rastlanan bir bozukluk olduğu için, bunun üzerine vaka çalışmaları dışında araştırma yapmak mümkün olmamıştır. Ancak bu sanrının en ünlü örneklerinden birine kutsal bir kitapta rastlamaktayız.  Eski Ahit kitabındaki Daniel adlı bölümde, 2. Nebuchadnezzar adlı bir krala rastlanır. Babil’in ünlü asma bahçelerini kuran bu kadim kralın, bu hastalıktan muzdarip olduğu görülmektedir.  Ünlü kral kitapta şu şekilde tarif edilmiştir: “insanlıktan çıkmıştı ve yeşil otları tıpkı bir öküz gibi yiyordu.”

Bir başka ünlü örnek de, İran geleneklerinde görülmektedir. İranlı Büveyh prensi Mecid Ed-devle, kendisini inek sandığı bir yanılsama içerisindeydi. İnek sesleri çıkarıyor ve kesilip böylece etinin tüketilmesiyle ilgili konuşmalar yapıyordu. Geleneğe göre, bu kişi, İbn-i Sina tarafından iyileştirilmiştir.

Boantropi Hastaları Kendilerini İnek Gibi Bir Hayvan Zanneder

Boantropiye günümüz dünyasında da rastlamaktayız. Kişi kendini öküz, inek türünden bir hayvan zanneder ve bu sanrısına uygun olarak yaşamaya çalışır. Hipnozun, telkinin ve kendi kendine telkin etme yollarının bu tür sanrılara katkıda bulunacağı varsayılmaktadır.

Boantropi için yapılan açıklamalardan bazıları porfiria (bir grup enzim bozukluğunun halüsinasyon, depresyon, anksiyete ve paranoya içeren türde nörolojik bozukluklara sebebiyet vermesi), genel felç geçirme ve frengiden kaynaklı felç demansıdır.

Tedavilerden kesin sonuç alınmamakla birlikte, konuşma ve danışma terapisinin görece işe yarayacağı bilinmektedir.

İbn-i Sina’nın uyguladığı iyileşme yöntemi ise maalesef kendisine ulaşılamadığından bilinmemektedir. 🙂

Hazırlayan: Sultan Kaya

Kaynaklar

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Boanthropy
  2. http://theinfoscience.blogspot.com.tr/2015/12/boanthropy.html
  3. https://tweetionary.wordpress.com/2013/01/12/boanthropy/
  4. http://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/blogs/nebuchadnezzar-and-boanthropy/11123165.blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.