Ergenlikte Alkol Kullanımı Beyindeki Elektriksel Aktiviteyi Değiştiriyor

Alkol

 

Doğu Finlandiya Üniversitesi ve Kuopio Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ve Addiction Biology’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ergenlikte uzun süreli alkol kullanımının, kortikal uyarılabilirliği ve beynin işlevsel bağlantılarını değiştirdiği ortaya çıktı. Bu değişiklikler fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı ama ciddi düzeyde alkol kullanan ergenlerde gözlemlendi.

“Ergenler ve Alkol” araştırmasının bir bölümünü oluşturan çalışma, ergenlikle alınan fazla alkolün korteksin elektriksel aktivitesi ve uyarılabilirliği üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Çalışmada, ergenlik döneminde şiddetli içki içen 27 ergende ve az sayıda veya hiç alkol kullanımına sahip olmayan yaşça ve cinsiyetçe uygun ve eğitim eşleştirmeli 27 kişilik kontrol grubu üzerinde bir izleme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların, çalışmanın başında 13-18 yaşlarında oldukları bildirilmiştir.

23-28 yaşlarına geldiklerinde, katılımcıların beyin aktivitesi eşzamanlı elektroensefalografi (EEG) kaydı ile birlikte transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) kullanılarak analiz edildi. TMS’de, kortikal nöronal hücreleri aktive etmek için manyetik darbeler kafaya yönlendirilir. Bu manyetik atımlar kafatası ve diğer dokuları geçmektedir ve TMS uygulanan kişi için güvenli ve ağrısızdırlar. Yöntem, korteksin farklı bölgelerinin elektriksel uyarıya nasıl tepki verdiğini ve farklı bölgeler arasındaki işlevsel bağların neler olduğunu analiz etmeyi sağlar. Dolaylı olarak, yöntem, kimyasal iletimi, diğer bir deyişle, arabulucu işlevini analiz etmeyi de mümkün kılar. Uzun süren alkol kullanımının etkileri ergenlik çağında daha önce bu yöntemle incelenmemiştir.

TMS nabzına verilen kortikal yanıtın, alkol kullananlar arasında daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. Kortekste elektriksel aktivitenin yanı sıra GABA’nın da sinir iletim sistemi ile ilişkili daha büyük aktivite gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu aktivitenin gruplar arasında beyindeki farklı bölgelere nasıl yayıldığı konusunda da farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Daha önce yapılan araştırmalar uzun süreli alkol kullanımının GABA sinir iletim sisteminin işleyişini değiştirdiğini göstermiştir. GABA, beyindeki ve merkezi sinir sistemi fonksiyonunu inhibe eden en önemli nörotransmitterdir ve GABA’nın anksiyete, depresyon ve çeşitli nörolojik rahatsızlıkların patogenezinde rol oynadığı bilinmektedir.

Çalışma, alkol kullanımının, katılımcılar arasında hem elektriksel hem de kimyasal nörotransmisyonda önemli değişiklikler yarattığını, ancak katılımcılardan hiçbirinin madde kötüye kullanım bozukluğunun tanı ölçütlerini yerine getirmediğini bulmuştur. Dahası, Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde, Adolescent and Alcohol Study‘de tamamlanan daha önceki bir çalışmada, ergenlik döneminde aşırı içki içen gençlerde kortikal incelme gözlemlenmiştir. Özellikle beyni halen gelişmekte olan genç insanlar için ağır alkol kullanımı oldukça zararlıdır. Çalışmanın bulguları, madde kötüye kullanım bozukluklarına yönelik tanı kriterlerinin ergenlerde daha sıkı olması gerekip gerekmediğini ve tedaviye daha kolay bir şekilde yönlendirilmeleri gerekip gerekmediğini sorgulamaktadır. Alkol kullanımı, gelişmekte olan bir beyinde daha önce düşünülenden daha zararlı olabilir, ancak alkolle ilişkili olumsuz etkilerin kişinin hayatında ortaya çıkması zaman alır.

Hazırlayan: Ulaş Ay

Kaynak: www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170118082434.htm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir