Helicobacter Pylori

Helicobacter Pylori

Helicobacter Pylori, mide ve oniki parmak bağırsağına yerleşen gram negatif (-) bir bakteridir. İnflamasyona yani yangıya neden olur. İnflamasyon sonucunda mide ve bağırsakta ülser ile kansere neden olabilmektedir. Keşfedilene dek özellikle ülserin nedeni sigara, alkol ve aşırı baharat tüketimine bağlanıyor ve hastalığın semptomlarını azaltıcı tedavilerde bulunuluyordu. Ancak 1982 yılında Avustralyalı bilim insanları Barry Marshall ve Robin Warren tarafından tanımlanan bu bakterinin insanlarda kronik gastrite ve ülsere neden olduğu ortaya çıktı.

Peki asidik bir ortam olan midede Helicobacter Pylori’yi yaşatan ne olabilir?

Bakteri mide iç duvarına, mukus tabakasına kendini gömer! Bunla birlikte bol bol da üreaz enzimi üretir. Bu enzim bakterinin kan damarlarından aldığı üreyi karbondioksit ve amonyağa parçalayarak bakteri çevresinde nötral bir ortam oluşturur. Tedavi sürecinde antibiyotikler tercih edilmektedir ancak diğer pek çok bakteride olduğu gibi Helicobacter Pylori’de de antibiyotik direnci artmaya devam edebileceği için tedavide farklı stratejiler uygulanması gerekebilmektedir. Antibiyotik tedavisine yardımcı olarak alınan probiyotiklerde bulunabilen bütirat üreten bakteriler H. Pylori’yi bastırıcı bir etki yapmaktadır. Yoğurtta bulunan laktik asit bakterilerinden Lactobacillus ve Bifidobacterium da H. Pylori üzerinde eradikasyona neden olmakta yani öldürücü etki göstermektedir.

Helicobacter Pylori’nin yaklaşık 60.000 yıl önce insanlar tarafından Afrika dışına taşındığı düşünülmektedir. Tanımlanmasının ardından en başta Campylobacter pyloridis diye isimlendirildi. İsmi ardından Campylobacter pylori’ye çevrildi. Pylori, mideyi oniki parmak bağırsağına bağlayan bir yapı olup anlamı Yunancada bekçidir (gatekeeper). 1989 yılında yapılan yeni çalışmalarla birlikte bakterinin ismi Helicobacter’e çevrilmiştir. Helicobacter Yunancada spiral anlamına gelmektedir. İn vitro (laboratuvar ortamında, yapay koşullarda) araştırmalarda yağ asitlerinin H. Pylori’ye olan inhibe edici etkileri görülmüş ancak in vivo (canlı organizma üzerinde) etkisi henüz kanıtlanmamıştır.

Helicobacter Pylori ve Ülser

Ülser midenin iç kısmında sancıya sebep olan yaralı bölgedir. Midenin iç yüzündeki belirli bir kısmın aşınması sonucu meydana gelen yaraya mide ülseri denir. Midenin iç kısmında mukusu üreten hücrelerden oluşan bir tabaka bulunur. Mukus, mideyi mide asitlerinden ve sindirim sıvılarından korur. Bu koruyucu tabaka zarar gördüğü zaman ülser ortaya çıkar. İnsanlardaki mide ve on iki parmak bağırsağı ülserleri başlıca mide salgılarının mukozayı sindirmesi ve bu bölgenin tahrişini önleyen mukoza bariyerinin yıkılması ile ilişkilidir.

Helikobakter pylori adlı bakteri ile gelişen enfeksiyon sonucu mukoza bariyeri tahrip olur.  Buna ek olarak, ağrılı durumlarda ve artrit tedavisinde  çok yaygın olarak kullanılan ilaçlar da ülsere sebep olabilir. Örneğin bunlardan biri hepimizin bildiği aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuvar (NSAID) ilaçlardır. Yaygın şekilde artrit tedavisinde ve ağrıyla baş etmek için kullanılan NSAID’ler prostoglandin üretimini azaltır ve sonuç olarak mukus üretimi ile bikarbonat salgısı azalmış olur. Mukus ve eksi yüklü bikarbonat mideyi, kendi asitli yapısından korumakla görevlidir. İlaçlar yüzünden mukus ve bikarbonat salgısının azalması midenin içindeki asitleşmeyi artıracak ve mide kendini koruyamaz duruma gelecektir.

Hazırlayan: Ali Kağan Akbaş


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.