tarafından eklendi tarafından eklendi

İnferior Kolikulus Nedir, Hangi Görevleri Vardır?

Inferior Kolikulus Nedir, Hangi Görevleri Vardır?

İnferior kolikulus orta beyinde bulunan ve işitme ile ilgili sinyalleri işleyen bir beyin bölgesidir. Beyinde birbirine simetrik halde bulunan iki tane inferior kolikulus bulunur. Bu beyin bölgesi beyin sapındaki bazı çekirdeklerden ve işitme korteksinden sinyaller alır. Üç alt birime ayrılmıştır. Bunlar merkezi çekirdek, dorsal çekirdek ve dış çekirdektir. İki taraflı nöronları sayesinde işitme ve vücut duyu sinyalleri eş zamanlı olarak birleştirip işleyebilir. Örneğin yutkunma, çiğneme ve soluk alıp verme esnasında hem kas hareketlerimizi hem de bu eylemlerin çıkardığı sesleri algılarız. Bu iki bilgiyi aynı anda algılamada inferior kolikulus nöronları rol alır.

İnsanlarda işitsel sistemin en büyük nöron kümesi bu bölgede bulunur. Beyindeki tüm işitsel sinyaller beyin sapından geçerken inferior kolikulusa uğrayarak geçer. Bu açıdan bu bölge beyinde bir kavşak noktası gibidir. Beyin sapı solunum, nabız, uyku gibi hayati olayların düzenlendiği beyin bölgesidir. İnferior kolikulusun diğer bir özelliği sadece beyin sapına değil, diğer beyin bölgelerine dağıtılacak işitsel sinyallerin de buradan çıkış yapmasıdır. Tüm duyusal sinyaller talamusta toplanır. Ancak işitme korteksinden çıkan işitsel sinyaller talamusa gelmeden önce inferior kolikulusa uğrar.

İnferior Kolikulus Ne Yapar?

İnferior kolikulus kohlea gibi duyusal bölgelerden ve medulla oblongatadan sinyaller alır. Buraya gelen sinyaller birleştirilip işlenerek serebral kortekse aktarılır ve diğer beyin bölgelerine aktarılır. Bu bölge aslında işitsel bilginin önemli geçiş noktalarından biridir. Kulaklardan gelen duyma bilgilerini diğer duyulardan gelen bilgilerle birleştirdiği düşünülüyor. Bu bölgedeki nöron kümeleri farklı frekanslardaki seslere ayrı ayrı yanıt veriyor. Farklı frekanslardaki sesleri ayırt etmeniz için kolikulustaki nöronlarınızın iyi çalışması gerekiyor.

Bir ses duyduğumuzda ilk olarak sesin nereden geldiğini anlamaya çalışırız. Sesin iki kulağa da aynı anda gelip gelmediği, hangi şiddette geldiği gibi özellikler istemsizce analiz edilir. Superior kolikulusa gelen bilgiler ile beraber her şey birleştirilir ve serebral kortekse iletilir. Duyulan ses ile bakışların neye yöne çevrileceği, sese göre hafıza, algı ve diğer bilişsel işlevlerin etkilenmesi korteks tabakasında olur. Bu açıdan bakıldığında inferior kolikulus ile serebral korteks arasında doğrudan bilgi alışverişi ve bağlantı vardır.

Hazırlayan: Çağlayan Taybaş

İşitme Kaybı Bilişsel İşlevleri Etkileyebilir!

Kaynaklar

https://www.neuroscientificallychallenged.com/blog/know-your-brain-inferior-colliculus


Çağlayan Taybaş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Şu an klinik araştırma sektöründe çalışıyorum. Bilimsel araştırmaların yanında başlıca hobilerim satranç, bisiklet sürmek, pilates ve latin dansları oldu. Mezun olduktan sonra askere gitmeden önce sinirbilim.org'u kurdum. Şu an iş ve özel hayatım çok yoğun olduğu için eskisi gibi yazamıyorum. Bana herhangi bir soru sormak isteyen varsa c.taybas@gmail.com'a mail atabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.