İşitme Kaybı Bilişsel İşlevleri Etkileyebilir!

İşitme Kaybı Bilişsel İşlevleri Etkileyebilir!

Zihnimizin işittiklerimizden etkilendiği konusunda eminim hepimiz hemfikiriz, peki ya işitemediklerimizin de zihnimizi etkilediğini söylesek? İşitme problemlerinin bireyde yarattığı olumsuzlukları düşününce kuşkusuz herkesin aklına iletişim kurmadaki zorluklar gelecektir fakat durum bundan ibaret değil. İşitme kaybının beyinde meydana getirdiği etkiler tahminlerimizin çok ötesinde.

Bildiğimiz üzere işitme; insanların çevreyle iletişiminde rol oynayan en önemli duyulardan biridir ve kulakta başlayıp beyinde biten bir süreçtir. Bu sürece ait aşamalarda oluşan herhangi bir patoloji sebebiyle sesleri algılama yetisinde meydana gelen tam veya kısmi kayıplar İşitme Kaybı olarak adlandırılır.  Bireylerde ilerleyen yaşa bağlı olarak işitme kaybı görülme sıklığının arttığı bilinmektedir.İşitme kaybı görülme sıklığının Amerika Birleşik Devletlerinde 65-74 yaş arası bireylerde %25-30, 75 yaş üstü bireylerde ise %40-50  olduğu tahmin edilmektedir. (1)

İleri Okuma: İşitme Engeli Optogenetik İmplantlarla Tedavi Edilebilir

2017’nin Temmuz ayı ortasında Clinical Otolaryngology dergisinde yayınlanan, Avustralyalı araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaşa bağlı işitme kaybı (presbiakuzi) ile bireyin bilişsel ve psikolojik durumu arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır.

İşitme Kaybı Demansa Yol Açabilir mi?

Avustralya Kulak Bilimleri Enstitüsü’nde (Ear Science Institute Australia) yapılan çalışma 119 katılımcıyı kapsamaktadır. Çalışmada yaş ortalaması 66 olan 54 erkek ve yaş ortalaması 61 olan 65 kadın hasta bulunmaktadır. Önceki çalışmalarda çoğunlukla sözlü bilişsel testler kullanıldığına dikkat çeken ve bu testlerin işitme kaybından etkilenebileceğini düşünen araştırmacılar tarafından işitsel olmayan bilişsel testlerle birlikte depresyon ve stres ölçekleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; işitme eşikleri ile depresyon, anksiyete ve stres skorları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.(2)

İleri Okuma: Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Hafif derecede işitme kaybı olan kişilerde demans gözlenme riskinin işitmesi normal kişilere göre iki kat fazla olduğu bilinmektedir.(3)Bu hiç de hafife alınmaması gereken bir oran olmakla birlikte araştırma burada son bulmuyor. Orta dereceli işitme kaybına sahip hastalarda demans gözlenme oranı 3 kat, yüksek dereceli işitme kaybına sahip hastalarda ise 5 kat artıyor. İşitme kaybı olmayan 100 kişiden 10’u demansa yakalanıyorsa, ileri derecede işitme kayıplı 100 kişiden 50’si demansa yakalanıyor.

İşitme Kaybı Hayat Kalitesini Düşürüyor

İşitme kaybı bireyin dışarıdan gelen uyarılardan mahrum kalmasına neden olur. Kişiler zamanla sohbetlere katılmakta güçlük çekmeye ve toplumdan uzaklaşmaya başlar.  Bu süreç yalnızlık ve iletişim bozukluklarına yol açarak yaşam kalitesinin düşmesine sebep olabilir. Araştırmalar öyle gösteriyor ki sağlıklı ve mutlu yaşlılık geçirmenin yollarından biri de kulaklardan geçiyor. İşitme kaybınız yoksa işitmenizi koruyarak, işitme kaybınız varsa tedavi olarak, yaşam boyu aktif olmak sizin elinizde.

Hazırlayan: Fatma Göksu

Kaynaklar
  1. http://www.tkbbv.org.tr/menu/125/yaslanmaya-bagli-isitme-kaybi-presbiakuzi-nedir-op-dr-ziya-salturk1
  2. http://www.audiology-worldnews.com/research/2388-new-study-on-the-association-between-untreated-hearing-loss-and-cognitive-function
  3. https://www.journalagent.com/okmeydanitip/pdfs/OTD_29_SUP_2_116_120.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.