Lokal Anestezi

Lokal Anestezi

Lokal anestezi duyusal ve motor sinir liflerinde aksiyon potansiyellerinin iletimini engellemek üzere kullanılır. Bu genellikle nöron hücre zarında bulunan voltaja duyarlı Na+ kanallarının engellenmesi sonucunda gerçekleşir. Bu durum, sinirin elektriksel uyarılabilirliği için gerekli olan eşikte giderek bir artışa, aksiyon potansiyelinin yükselme hızında azalmaya ve akson iletim hızında bir yavaşlamaya neden olur.

Lokal anestezide kullanılan ajanlar iki temel sınıfta incelenir: ester-bağlılar (örneğin, kokain, prokain ve tetrakain) veya amid-bağlılar (örneğin, lidokain, bupivakain). Bunlara ek olarak, tüm lokal anestezi ajanları bir aromatik ve bir amin grubu içerirler. Aromatik grubun yapısı ilacın hidrofobik özelliklerini amin grubu etkinin başlamasına kadar olan gecikme süresini ve etki gücünü belirler. Bu ilaçların merkezi veya periferik bir sinirin çevresine uygulanması sinir trafiğinin hızlı, geçici ve tama yakın kesintiye uğramasını sağlayarak, ağrı oluşturmadan cerrahi ya da potansiyel olarak zarar verici bir işlemin uygulanmasına izin verir.

İlk Lokal Anestezi Maddesi: Kokain

Kokain (koka bitkisinden, Erythroxylan Coca) lokal anestezik özellikleri bulunan ilk kimyasal olarak tanımlanmıştır ve hâlâ doğal olarak bulunan tek lokal anestezi ajanıdır. Albert Niemann 1860’da kimyasalı izole etti, tattı ve dilindeki uyuşturucu etkisini farketti. Kokainin klinik olarak ilk kullanımı 1886’da Carl Koller’in tropikal oftalmik anestezi ajanı olarak kullanması ile olmuştur. Kokainin bağımlılık yapıcı ve toksik etkileri diğer lokal anestezi ajanlarının geliştirilmesini gerekli kılmıştır.

Prokain 1905 yılında kokainin ilk uygun eşdeğeri olarak sentez edilmiştir. Nosiseptif (ağrıya duyarlı) lifler lokal anestezi ajanlarının bloke edici etkilerine en duyarlı olanlarıdır. Bunu sırasıyla sıcaklık, dokunma ve derin basınç duyusuna duyarlılık kaybı izler. Motor sinir lifleri lokal anestezi ajanlarının etkilerine en dirençli olanlardır.

Hazırlayan: Çağlayan Taybaş


Çağlayan Taybaş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Şu an Johnson & Johnson'a bağlı olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde klinik araştırma koordinatörü olarak çalışıyorum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi (açık öğretim) okuyorum. Lisans hayatım boyunca laboratuvarın yanında bilim yazarlığı, programlama, ney ve satranç ile uğraştım. Mezun olduktan sonra askere gitmeden önce sinirbilim.org'u kurdum. Şu an iş hayatım çok yoğun olduğu için eskisi gibi yazamıyorum. Yine iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Bana herhangi bir soru sormak isteyen varsa c.taybas@gmail.com'a mail atabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.