Müzik ve Beyin

Müzik ve Beyin

Bir müzik aleti çalmanın beyne sayısız yararı var. El-göz koordinasyonundan, sesleri daha iyi analiz etmeye kadar günlük hayatımızın bir parçası olan çoğu işlevi geliştiriyor. Ne kadar erken yaşta başlanırsa da o kadar çabuk öğreniliyor. Günde yarım saatinizi ayırarak bir enstrüman öğrenmek mümkün, en azından küçük yaştaki çocuklarımızı, kardeşlerimizi bu konuda eğitmeliyiz. Küçük yaştaki çocuklara müzik aleti çalmayı öğretmek için Suzuki yöntemini deneyebilirsiniz. Nietzsche’nin dediği gibi “Müziksiz bir hayat hatadır”.

Müzik, Hafıza Merkezi Hipokampüsü Geliştiriyor

Hipokampüs hafıza süreçlerin çok kritik bir role sahip şekli deniz atına benzeyen beyin parçasıdır. Hipokampüs nöron ve sinapslarının nasıl organize olduğu hem hücresel seviyede hem sistemsel ölçüde yoğun bir araştırmaya tabi tutulmuştur. Şüphesiz bunda yeni nöronların hipokampüse katılışının gerçekleşmesi de çok önemlidir. Aynı zamanda bu bölge beyin yapıları arasında kriz/nöbetlere, kalp ve damar sorunlarına en hassas yapıdır. Şeker hastalığından Alzheimer hastalığına kadar pek çok hastalıkta hipokampüs bundan ciddi derecede etkilenir. Müzik aleti çalarak bu bölgenin geliştirilmesi birçok hastalığın da önüne geçebilir.

Nükleus Akkumbens

Akkumbens çekirdeği korpus striatumun sınırında bulunur ve hipotalamusun arka tarafında kalır. Beynin iki yarımküresi de kendi akkumbens çekirdeğine sahiptir. Bu çekirdekler merkez (core) ve kabuk (shell) olarak iki yapıdan oluşur. Her birinin ayrı hücre morfolojisi ve işlevi vardır. Müzik dinlemek nükleus akkumbens aracılığıyla ödül merkezini uyarır ve bizim keyif almamızı sağlar. Amidgala ve diğer beyin alanlarıyla beraber duygudurumumuzu yönetir.

Merkez ve kabuk kısımlarında çeşitli dopamin reseptörleri yer alır: D1 tipi ve D2 tipi medium spiny nöronları. Medium spiny nöronları 200-300 tane dendrite sahiptir ve bu şekilde çok sayıda nöronu birbirine bağlayabilir. Akkumbens çekirdeğinin yapısındaki farklı dopamin reseptörleri farklı bilişsel işlevlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlar. Bu işlevlerden bazıları motivasyon, memnuniyet, haz alma, ödül, (motor) öğrenme ve hatta bağımlılık. Son yıllarda yapılan araştırmalar akkumbens çekirdeğinin korku, dürtüler ve plasebo etkisinde aktif olduğunu göstermiştir.

Beyincik

Beyincik özellikle motor hareketleri düzenlemesiyle bilinen beynin arka kısmında ensenin hemen altındaki bölgedir. Beyincik ayrıca dikkat ve dil gibi bazı bilişsel işlevlerde ve korkunun düzenlenmesinde de görev alabilir. Beyincik hareketi başlatmaz bunu yapan premotor kortekstir ama hareketi düzenlemede bu bölge kritik rol oynar. Hem beynin birçok bölgesinden hem de omurilikten sinyal alan bu alan sinyalleri birleştirerek hareketlerde kontrol mekanizması olarak işlev görür. Bir müzik aleti çalmada beyincik çok çalışır. Bu bölgedeki nöronları geliştirmek dikkatinizi güçlendirir ve motor hareketlerini daha iyi yapmanızı sağlar.

Hazırlayan: Çağlayan Taybaş

Kaynak: https://blog.bufferapp.com/music-and-the-brain


Çağlayan Taybaş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Şu an PRA Health Sciences şirketinde Johnson & Johnson'a bağlı olarak kilnik araştırma asistanı olarak çalışıyorum. Lisans hayatım boyunca laboratuvarın yanında bilim yazarlığı, programlama, ney ve satranç ile uğraştım. Şu an latin danslarına çok ağırlık verdim. Mezun olduktan sonra askere gitmeden önce sinirbilim.org'u kurdum. Şu an iş hayatım çok yoğun olduğu için eskisi gibi yazamıyorum. Yine iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Bana herhangi bir soru sormak isteyen varsa c.taybas@gmail.com'a mail atabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.