tarafından eklendi tarafından eklendi

Obezite Demans Riskini Arttırıyor

Obezite Demans Riskini Arttırıyor

Bir kişinin kilosuyla demans riski arasında bir ilişki olup olmadığı uzun süredir araştırılıyordu. Daha önce yapılmış araştırmalar birbiriyle çelişen veriler ortaya koymuş ve bu konuda tartışmalara yol açmıştı. University College London (UCL)’nın yeni araştırması bu tartışmalara bir son veriyor.

Vücut Kütle İndeksinin Demans ile İlişkisi

Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da yaşayan 1,3 milyon yetişkinin ağırlıklarını ve boylarını değerlendirdi ve verilerini analiz etti. Hastaneye kaldırılmalarına, reçete edilen ilaçlarına ve ölüm kayıtlarından elde edilen elektronik sağlık kayıtlarına bakarak demanslı kişiler belirlendi. Takip edilen 38 yıl süresince 6.894 katılımcıda demans oluştu. Demans belirtilerinin gözlenmesinden 20 yıl kadar önce yüksek vücut kütle indeksi (VKİ) demans oluşma riskini arttırmıştı. VKİ’de görülen yaklaşık her 5 birimlik artış, %16-33 oranında demans riskini arttırmaktaydı. Bunun aksine demans başlangıcına yakın klinik öncesi dönemde ortalama VKİ düzeyi, sağlıklı kalan katılımcılara kıyasla daha düşüktü.

Çalışmanın kurucusu Profesör Mika Kivimäki “Bizim gibi boylamsal yöntemlerle yapılan nüfus çalışmalarında gözlemlenen VKİ-demans arasındaki ilişki aslında iki süreçten kaynaklanabilir. Bir tanesi aşırı vücut yağının bunama riski üzerindeki olumsuz etkisi. Diğeri ise klinik öncesi demansa bağlı kilo kaybıdır. Bu nedenle, demans gelişen insanlarda demans başlangıcından yaklaşık 20 yıl önce vücut kitle indeksi ortalamadan daha yüksek olabilir ancak açıkça görülüyor ki demansı olanlar sağlıklı olanlara göre daha düşük VKİ’ye sahipler” diyerek açıklamasını bitiriyor.

Bu çalışma sonuç olarak hem obezitenin demans üzerinde negatif etkisine hem de pre-demans evrede metabolik değişiklilerin sebep olduğu bir kilo kaybına net bir açıklama getirdi.

Demans ve Gelecek

2015 yılında demans hastalarının sayısı, 1990’dan iki kat fazla olan 45 milyona ulaştı.2050 yılında 135 milyon insanın demans olacağı öngörülüyor. Bu çalışma sağlıklı bir kilo vermenin demansı önleyebileceğini veya en azından geciktireceğini öngörüyor.

Hazırlayan: Muhammed Burak Bereketoğlu

Kaynaklar

http://neurosciencenews.com/obesity-dementia-8074/

http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(17)33811-6/fulltext


Muhammed Burak Bereketoğlu

Sinirbilimi çok seven, hevesli, meraklı, araştırmacı bir insan. En büyük hedeflerinden biri bu muhteşem yapıyı insanlara sevdirmek ve öğretmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.