Şaşılık ve Göz Tembelliği

Şaşılık ve Göz Tembelliği

Çocuklarda en yaygın görülen göz sorunlarından biri olan şaşılık, gözlerin birbirleriyle uyumlu olmamasıdır. Bu rahatsızlık 6 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %4’ünü etkilemektedir. Bir veya iki gözün içe (içe bakan), dışa (dışa bakan), yukarı veya aşağı doğru dönmesi olarak tanımlanır. Bazı vakalarda birden fazla durum bir arada bulunabilir. Şaşılık yaygın şekilde, “gezgin göz” veya “kesişen gözler” olarak da bilinir ve retinadaki karşılıklarına düşmeyen görsel imgelerle sonuçlanır. Genç çocuklarda görsel imgeler sürekli olarak her iki retinanın karşılıklı olmayan noktalarına düşecek olursa, imgelerden biri en sonunda baskılanır (baskılanma stokomu). Bu baskılama kortikal bir olgu olup genelde erişkinlerde gelişmez. Etkilenen çocuklarda tedaviye 6 yaşından önce başlanması önemlidir; çünkü baskılanmanın sürmesi halinde baskılanmış imgeyi üreten gözdeki görme keskinliği kalıcı olarak ortadan kalkar.

Bir kırma kusuru nedeniyle bir gözdeki görmenin bulanık veya bozuk olduğu çocuklarda, benzer bir baskılanma ve bunun sonucunda görme keskinliğinde kalıcı kayıp görülebilir. Bu olgularda, görme keskinliğinin tedavi edilemez şekilde kaybedilmesi, doğrudan gözün organik bir hastalığına bağlı olmadığından bu görüş kaybına ambliyopi ex anopsi denir. Genellikle, etkilenen çocuk zayıf gören bir göze ve normal gören kuvvetli bir göze sahiptir. Bu durum genel nüfusun yaklaşık %3’ünü etkiler. Ambliyopiye “göz tembelliği” de denir ve sıklıkla şaşılıkla birliktedir.

Şaşılık Tedavisiyle İlgili Önemli Noktalar

Atropin ekotiyofat iyodid gibi ilaçlar şaşılık ve göz tembelliğini düzeltmek için göze uygulanabilir. Atropin sağlam gözde görüntüyü bulanıklaştırarak bireyi zayıf gözü kullanmaya zorlayabilir. Optometrik görme terapisi ile göz kası egzersizinin 17 yaşından büyük hastalarda faydalı olduğu ispatlanmıştır. Bazı göz kaslarının cerrahi olarak kısaltılması, göz kaslarına egzersiz yaptırılması ve ışık ışınlarını göz küresinin anormal konumunu giderecek şekilde büken prizma camlı gözlüklerin kullanılması ile bazı tip şaşılıklar düzeltilebilir. Bununla beraber, bu olgularda derinlik algılamada hafif kusurlar kalmaya devam eder. Görsel izleme mekanizmalarının doğuştan anormalliklerinin, hem şaşılığa hem de kusurlu derinlik algılamasına neden olabileceği ileri sürülmüştür. Bebek maymunlarda bir gözün 3 ay süreyle kapalı tutulmasının oküler baskın sütunlarda kayba neden olduğu; diğer gözden gelen impulsların bütün kortikal hücreleri kapsayacak şekilde yayıldığı ve kapatılmış gözün işlevsel olarak kör olduğu saptanmıştır. Şaşı çocuklarda benzeri değişiklikler olabilir.

Hazırlayan: Çağlayan Taybaş

Kaynak

http://www.medicalnewstoday.com/articles/220429.php

Bilgi paylaştıkça çoğalır 🙂 Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
0

Çağlayan Taybaş

Bursa’nın bir ilçesi olan Karacabey’de 1992 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise öğrenimi Karacabey’de ve bir ara Bursa Erkek Lisesi’nde tamamlamış, üniversite eğitimi için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) 100% İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitiminin kurbanı olmuştur. Akademik hayatı boyunca İYTE, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Dresden Teknoloji Enstitüsü’nde stajlar yapmış olup gelişimsel sinirbilim, nöroloji, biyoinformatik, hesaplamalı kimya, immünoloji, bitki genetiği, mikrobiyoloji alanlarında projeler yürütmüştür. Üniversite hayatı boyunca 6 poster sunumu, 1 sözlü sunum yapmış ve son yılında “Gündelik Hayata Sinirbilimsel Yaklaşımlar” adlı kitabını yayınlamıştır. Biyoinformatik ve hesaplamalı kimya laboratuvarlarında MATLAB, C, JAVA, Python, HTML, CSS öğrenmiş, zaman içinde kendini photoshop ve dreamwaver gibi programlarda da eğitmiştir. İleri düzey İngilizce, orta düzey Almanca ve başlangıç düzeyinde Japonca bilmektedir. Yazar ney üflüyor, beyin sporu olarak satranç oynuyor, beden sporu olarak bisiklet sürüyor. 2 sene boyunca İzmir’de Yavuz Akalın’dan ney dersleri almıştır ve İYTE Satranç ve bisiklet kulübünde aktif olarak hizmet vermiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.