Makaleler

Yüksek IQ Anksiyete Riskini Artırıyor Olabilir

Yüksek IQ Anksiyete Riskini Artırıyor Olabilir

Zeka, tarih boyunca dikkat çekici olmuştur. Yüksek IQ ’ya atfedilen özellikleri kendimizle özleştirmeye meyilli olmamızın nedeni herkesin önemsediği bir kavram oluşudur belki de. Araştırmalar özellikle çağımız insanlarının kuvvetli çoğunluğunun, kendisiyle özleştirebileceği bir sonuca daha işaret ediyor. Yüksek IQ’lu insanlar psikolojik ve fizyolojik bozukluklara daha yatkınlar.

Yüksek IQ Anksiyete Riskini 2 Kat Artırıyor

Pitzer Üniversitesi’nde yapılan  ve Intelligence dergisinde yayınlanan yeni araştırmada, yüksek IQ sahibi insanlar ile ortalamalar karşılaştırıldı ve yüksek IQ’nun insanlarda çeşitli psikolojik ve fizyolojik bozukluklara yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı saptandı. Araştırmacılar, 130 ve üzeri IQ sahibi olanların %20’sinin, halkın genelinin ise %10’unun anksiyete bozukluğu tanısı olduğunu bildiriyorlar.

Araştırmanın baş yazarı  Ruth Karpinski, Bu bulgular önemlidir çünkü bu bireylerin önemli bir kısmı, duygusal ve fiziksel aşırı duyarlılıklarının bir sonucu olarak günlük olarak acı çekmektedir. Yüksek IQ’yu, bu bozukluklarda rol oynayan mekanizmalar içinde ön ve merkez olarak incelemek bilim dünyası için önemlidir.” Diyor.

Çevreye Karşı Artan Duyarlılık Anksiyeteye Sebep Oluyor

Karpinski ve meslektaşları hiper beyin/ hiper vücut entegrasyon teorisini geliştirdiler. Bu teori, yüksek bilişsel yeteneği olan bireylerin çevrelerine aşırı duygusal ve davranışsal tepkiler verdiklerini varsayar. Kısmen çevrelerine karşı artan bu farkındalık nedeniyle, yüksek IQ’lu insanlar aşırı duyarlı, aşırı tepki veren merkezi sinir sistemine sahip olma eğilimindedirler.

Karpinski ve meslektaşları, bu bulguyu saptamak için IQ puanları 130 ve üstü olan 3715 kişiyi inceledi. Her birinden teşhis konulan veya şüphelenilen duygudurum ve anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD), otizm spektrum bozukluğu (ASD) ve otoimmün hastalık, çevresel ve gıda alerjileri ve astımı içeren fizyolojik hastalıkları raporlamaları istendi. Ekip, anket verilerini her hastalık veya bozukluk için istatistiksel ulusal ortalamayla karşılaştırdı.

“Eğer yüksek zeka, bu hastalıklar ve rahatsızlıklar için bir risk faktörü değilse, iki grup arasında benzer bir yaygınlık oranı göreceğiz “diyor yazarlardan Audrey Kinase Kolb. Bununla birlikte belirtilen hastalıkların 130 ve üzeri IQ’ya sahip grupta belirgin olarak daha yüksek oranlara sahip olduğu görüldü. ABD nüfusunun yaklaşık %10’una anksiyete tanısı konulurken yüksek IQ’lularda bu oran %20 çıktı.

Bu sonuçlar şaşırtıcıdır. Çünkü önceki çalışmalar yüksek zekanın; kalp hastalıkları, felç, sigarayla ilişkili kanserler, solunum yolu hastalıkları ve bunama gibi birçok sağlık sorunu için koruyucu bir faktör olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular her açıdan dikkat çekici. Şüphesiz konuya dair yeni çalışmalar yapılmaya devam edilecek. Yapılacak her yeni araştırmanın bu araştırma kadar ilginç bulgular barındıracağını tahmin etmek ise zor değil.

Hazırlayan: Fatma Göksu

Kaynak

http://neurosciencenews.com/iq-hyper-brain-body-7720/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir