Kişisel Gelişim Nedir? 21.YY Becerilerinin Kişisel Gelişime Katkısı Nedir?

Kişisel gelişim günümüz dünyasındaki bireylerin günlük hayatlarında, toplantılarında ve sohbetlerinde geçmişe nazaran en çok yer kapladığı bir konu haline geldi. Bunun en tepe noktası küresel anlamda karantina günlerinde ortaya çıkmıştır. Çünkü uzun zamandır kendisiyle baş başa kalan insanlar belki erteledikleri sorunlarla belki de kendilerinde gördükleri eksikliklerle baş başa kaldılar. Tabi ki her popüler kavramda olduğu gibi kişisel gelişim kavramı da fazlasıyla suiistimal edildi. Kişisel gelişim kitapları adı altında insanlara sadece dışsal motivasyon (geçici) sağlayarak bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri empoze ediliyor ve bunun üzerinde ciddi bir rant elde edilmeye çalışılıyor.

Peki kişisel gelişim nedir? Ne değildir?

Kişisel Gelişim Ne Değildir?

 • Kişisel gelişim insanların sadece kendi kendilerine olumlu şeyler tekrarlayarak, dışsal yani geçici motivasyon sağlayarak olmaz.
 • Kişisel gelişim başarılı insanların hayat hikayelerini okuduktan sonra aynısını sizin de uyguladığınız taktirde sizin de başarılı olacağınız anlamına gelmez. Çünkü her bireyin hayat şartları birbirinden farklıdır.
 • Kişisel gelişim kitapları bazı özel kişilerin tüm hayatı boyunca gözlemledikleri ve yaşadıkları şeyleri bir kitaba sığdırdığı ve bunu 20 tl gibi komik bir rakama sattıkları bir şey değildir. Çünkü bilgiyi aldıktan sonra bunu yaşam içerisindeki tecrübe ve birikimlerle desteklenmelidir.
 • Kişisel gelişim kitaplarını okuyup bitirdikten sonra sizinle o yazarın aynı bilgiye ve birikime sahip olduğunuz anlamına gelmez.

Kişisel Gelişim Nedir?

 • Kişisel gelişim bireyin kendisini ve çevresini sağlıklı bir biçimde gözlemlemesi ile bir temele oturabilmektedir.
 • Kişisel gelişim bireyin eksikliklerini fark etmekle mümkündür bu yüzden de bireyin öz-farkındalık düzeyinin yüksek olmasıdır.
 • Öz-farkındalık düzeyi yüksek bireyler kendi ihtiyaçlarını, psikolojik olarak, eksilerini ve artılarını objektif bir biçimde değerlendirmesine yardımcı olur. Bu bireyler haliyle çevrelerindeki insanların kendisini etkilediğini ve onlardan etkilendiğini bilir.
 • Öz-farkındalığı kavrayan bireyler kişisel gelişimin sürekliliği için içsel motivasyonun(kalıcı) gerekli olduğunun farkındadırlar.
 •  Kişisel gelişimde yol kat etmenin en önemli gerekliliklerinden birisi Bireylerin geçmiş yaşantılarını anlamada, incelemede ve ilk anılarının kendileri üzerindeki etkilerinin farkına vararak kendini değerlendirmek olduğunu bilmesidir.
 • Geçmiş yaşantılarının ve ilk anılarının hayatı üzerindeki etkisinin farkında olan bireyin dikkat etmesi gereken en önemli şey bizi biz yapan şeylerin sadece bilinçaltımız, ilk anılarımız, olmadığını bilinçaltımız ile birlikte  sosyal çevremizin, aile içi ilişkilerimizin, anne babamızla kurduğumuz sağlıklı ilişkilerin, yaşayarak ve gözlem yaparak bir şeyleri tecrübe etmenin  de büyük bir etkisinin olduğunun farkına varmalıdır.
 • İnsanlar bu etkenlerin dışında beynin gücünü de hafife almamalı ve beyni geliştirmek için çaba sarf etmelidir. (olumlamalar ve iyiyi, güzeli düşünmek örnek verilebilir.)

Bunun yanında birey kişisel gelişimin bulunduğu çağa da uyum sağlaması anlamına geldiğini bilmelidir. Bu yüzden 21. Yy becerilerinin farkında olmalı ve bu becerileri geliştirmek üzerine çalışmalıdır.

Peki Nedir Bu 21. Yy Becerileri?

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama becerileri, iletişim becerileri, iş birliği becerileri, bilgi okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri (ıct) okur-yazarlığı, esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz-yönelim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve mesuliyet, liderlik ve sorumluluk.

21. yy. becerilerinin ayrıntılı içerikleri için bkz: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/386403

21. yy. becerileri genel itibari ile bireylerin değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurma, kendine bu alanda bir yer edinme, aidiyet duygusunu hissetme, mutlu olma ve bunları da yanında getiren maddi açıdan bağımsız olma şeklinde sıralayabileceğimiz maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Diğer taraftan insanlarla ilişkilerinde daha bilgili, tecrübeli, analitik ve eleştirel düşünerek objektif davranma gibi becerilere de sahip olmuş olurlar. Aynı zamanda bu becerilere sahip olan bireyler çalışma hayatında da insanlarla olan ilişkilerini düzenleyebilecek düzeye gelebilirler.

Bu Beceriler Nasıl Geliştirilir?

21.yy. becerilerinizi geliştirmede sizlere yardımcı olacak bazı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir;

Seminerler, sertifikasyonlar, TEDX videoları, proje geliştirme ve yönetme, yurt dışı deneyimi, sanatsal ve sportif faaliyetler, kitap okumak, yazı yazmak

Toparlayacak olursak kişisel gelişimin ne olduğunu ve ne olmadığını kavrayan bilinçli bireyler 21. Yy becerileri ile kişisel gelişimlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu gelişim esnasında bireylerin kararlı olmaları ve içsel motivasyonlarını korumalara sürekliliklerini ve başarı düzeylerini olumlu manada etkileyecektir.

Hazırlayan: Selman Durukan

Kaynaklar
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/386403
https://www.karamangundem.com/21yy-yetkinlikleri-ve-yasam-boyu-gelisim-egitim-2-makale,1392.html

Selman Durukan

Selçuk üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sinirbilim, bağımlılık, insanlar arası ilişkiler ve iletişim gibi alanlarda çalışmalarımı sürdürmekteyim. Tercih ve kariyer danışmanlığı alanında uygulayıcı sertifikaya sahip olmakla birlikte halen üniversite öğrencilerine üniversite sınavı döneminde psikolojik destek veren bir danışmanlık şirketinde part-time olarak çalışmaktayım. Stres Yönetimi, Etkili İletişim Teknikleri ve Tükenmişlik sendromu ile başa çıkma eğitimleri aldım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir